Croeso i Ourbobby.com – ein hardal, ein heddlu, ein llais

Partneriaethau a Chymunedau Ynghyd yn Heddlu De Cymru

OurBobby.com Hafan

Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Commander

Helo, fi yw Joe Ruddy, T/Comander yr Heddlu ar gyfer siroedd Pen-y-bont ar Ogwr a'r Bro Morgannwg.  Rwy'n falch iawn eich bod wedi cymryd yr amser i ymweld ag 'einbobi.com' bod gennych ddiddordeb yn y modd y gallwch chi helpu i wella ansawdd bywyd pawb sy’n byw yn yr ardal hon yn Ne Cymru, sy'n ymfalchïo yn ei chymunedau.  Mae’r wefan hon yn rhoi cyfle i chi ddylanwadau ar blismona yn eich ardal ac i gydweithio â ni er mwyn sicrhau bod y Sir yn parhau yn lle diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Fel tîm ymroddedig o swyddogion Heddlu, staff Heddlu a swyddogion cymorth cymunedol yr Heddlu, rydym am wrando ar eich barn a gwneud ein gorau glas i gynnig y gwasanaeth plismona rydych ei eisiau ac yn ei haeddu.

Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Pa ardal mae awdurdod lleol Awdurdod Lleol Abertawe yn ei gwmpasu?

Mae'r ardal hon yn cynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n cynnwys Porthcawl a Maesteg.  Mae'r ardal wedi'i lleoli rhwng Castell-nedd Port Talbot a Bro Morgannwg.

Chwiliwch am eich cymdogaeth (Ward) mewn Bridgend
Rhowch eich cod post neu dref

Dod o hyd i'ch cymdogaeth (Ward) yn y rhestr isod

 
Link to home page